Szatkownica ariete

W poszczególnych przedsiębiorstwach oraz firmach dostosowuje się lub gromadzi się substancje, jakie mogą stanowić zobowiązane za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą to w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich formach pracodawcy są zobowiązani do sprawienia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na wnętrza i mieszkania, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być też wskazane w dziedzinach i miejscach zewnętrznych. I nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie sortować i dodatkowo wskazywać czynniki, jakie mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być skończona na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z okazją zajścia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem dokonuje się charakterystyki obiektu. Pokazuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, jakie potrafią kierować do powstawania pożaru lub wybuchu. Produkuje się lęki oraz systemy, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Wymienia się jaka jest grupa substancji palnych, które mogą stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Uczy się nowatorskie rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.