Szkolenia pracownikow fizycznych

W sukcesie, gdy czerpiemy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy korzystamy z pomocy lekarza, który nie znaczy w naszym języku, natomiast w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam niezbędna przy dalszym działaniu w przyszłym kraju, warto dać się o przetłumaczenie tekstu przez specjalistę.

Osoby wykorzystujące się tłumaczeniami medycznymi w Warszawie posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na punktach połączonych z farmacją, biologią, chemią. Mają stosowne certyfikaty, które potwierdzają wysoką znajomość języka. Przeważnie są native speakerami, bądź działały staż za granicą. Posiadają odpowiednie przygotowanie: zarówno z strony językowej, jak plus są w mieszkanie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna jest same weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, pyta czy tekst ma dużą jakość oraz - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej dokonuje to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na pytania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to jeszcze tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych mówiących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, albo nawet katalogów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z jakich się oddaje to niewątpliwie angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zajmuje się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy wąskiej prac tym łatwo pobiera się z porad native speakera.