Sztuka tlumaczenia

Tłumaczenia, bez względu na ich rodzaj, wymagają niewątpliwie doskonałej znajomości języka obcego wraz z jego kontekstem kulturowym. Są jednak tłumaczenia, które należą do mniej stresujących, mniej wymagających i takie, które wymagają od tłumacza zaangażowania stu procent siebie, a które jednocześnie wiążą się z ogromnym stresem. O jakich tłumaczeniach mowa? Są to tłumaczenia konsekutywne.

Cóż to takiego?

Tłumaczenia konsekutywne należą do kategorii tłumaczeń ustnych. Już sam ten fakt wymaga od tłumacza niezwykłej odporności na stres. Tłumaczenia takie polegają na tym, że najpierw przemawia mówca, a gdy on milknie, tłumacz przekazuje słuchaczom tę samą treść, ale przełożoną już na język docelowy. Oczywiście mówca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musi robić odpowiednie przerwy, adekwatnie do tego, czy tłumacz ma do dyspozycji notatki i z nich przekazuje tłumaczenie, czy też jedynie słucha, zapamiętuje i na podstawie tego, co zapamiętał, przekazuje przełożoną treść.

Czy takie tłumaczenia są łatwe?

Z pewnością nie należą do łatwych, choćby nawet przekładana treść była prosta, niespecjalistyczna. W tego typu tłumaczeniach należy uwzględnić fakt, że tłumacz musi znać perfekcyjnie język. On nie ma do dyspozycji słownika, jak jego koledzy, którzy siedzą w biurze i tłumaczą jakieś dokumenty. Nie ma też czasu na zastanawianie. Przekład musi być wykonany tu i teraz. Nie w czasie umówionych 24 czy 48 godzin. Ale właśnie na bieżąco przed słuchaczami. A tłumacz musi być nie tylko osobą perfekcyjnie znającą język, ale też opanowaną, odporną na stres i doskonale zapamiętującą to, co słyszy.

Tłumaczenia o charakterze konsekutywnym są trudne. Ale są też osoby, które sztukę takiego tłumaczenia doskonale pojęły. W Polsce mamy naprawdę wielu wybitnych tłumaczy, którzy swoje zadania wykonują na najwyższym poziomie. Spotykamy ich przy różnego rodzaju spotkaniach biznesowych, konferencjach prasowych, czy negocjacjach.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl