Technologia gastronomiczna sprawdzian ryby

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest dokumentem, którego nadrzędnym celem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych oraz urządzeń, które użytkowane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a oraz sposoby wykazywania współprac z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową działalność w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją, że artykuł jest odpowiedni z racją to utrzymuje się jego synchronizację z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych branych w dziedzinach zagrożonych wybuchem znajdują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi dbać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i systemy ochronne powinny istnieć tak zaprojektowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić projektowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również części i podzespoły urządzeń muszą iść bezpiecznie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały stosowane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi zaś treścią nie mogą być żadne reakcje, które potrafiły stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne nie mogą dać uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w efektu ich wpływania nie powstaną za wysokie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą być zagrożeń elektrycznych natomiast nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.