Tlumacz 2

Chyba najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi ostatnie, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co sprawia przekład procesem przyjemnym i mało automatycznym. Niestety, realia określają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w szanse, jak jeszcze często zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz sposobów użycia obu języków. Wielu początkujących w własnych fachu tłumaczy wychodzi z mylnego założenia, iż ich profesja określana jest do grupy nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że są bezpośrednie związki pomiędzy określonymi wyrazami i zwrotami w drugich językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, że istnieją pewne formy tłumaczenia, jakie można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza zupełnie nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy użyciu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do rezygnowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zazwyczaj jest modernizowania i implementowane są nowatorskie rozwiązania, to wpływanie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie wykorzystywane jest skomplikowane oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które pomaga proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O praktyków w pełnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to miejsce skomplikowane, które chce od autora przekładu wielkiej wiedzy, dużego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które jeszcze komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które natrafia tłumacz angielskiego dzieli się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i ostatniego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wynikające z pozostałych języków brzmią prawie jednakowo, tylko ich zadania ukazują się zupełnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale też pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.