Wolny przeplyw towarow w ue

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jakieś z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Roli w sytuacji zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych oddanych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w system szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które musi robić produkt w współzależności od centrum w którym będzie on brany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne płynące z nowych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich życia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko zrezygnowany z sektorze. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.