Wspolna obsluga ksiegowa jednostek budzetowych

Oprogramowanie enova Księga Handlowa pozwoli na kompleksową obsługę gospodarczą i księgową przedsiębiorstwa w obszarze ewidencji dokumentów, księgowania tych dokumentów oraz składania informacji oraz sprawozdań bieżących oraz okresowych.

Podstawowe funkcje dla modułu enova Kasięga handlowa to: dziennik księgowań, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dokumentów - KP, KW, Lp, ZSO. Program jest wszą gamę dokumentów, które są związane z rozrachunkami z klientami typu: noty odsetkowe za zwłokę w cenie, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy, nawet elektroniczne. Oprogramowanie enova zostało skonstruowane przez specjalistów.

Deklaracje W oparciu o wdrożone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie pisane i wydawane są informacje o budżetach oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych pozwala jest ogromne ofercie w kierunku tworzenia zdjęć i kupowanie wiedz istotnej dla klienta w jakimkolwiek ciągu roku obrachunkowego. Księgowość w planie enova pokazuje nową generację oprogramowania do całej księgowości tworzącego w centrum Windows. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projekt jest wysoce elastyczny – stąd możliwość samodzielnego przerabiania i zaadaptowania do lokalnych potrzeb parametrów programu.

Funkcje Oprócz funkcji, które są oparte o ogólne zasady prowadzenia księgowości, program posiada wysoki wachlarz funkcji, jakie są powiązane z automatyzacją ewidencjonowania wszystkich dokumentów, dekretacji dokumentów, jakie się powtarzają albo też operacji gospodarczych. Program opracowany został z świadomością o nazwach, prowadzących księgowość opartą o system kont. Konfigurowanie systemu gwarantuje, iż istnieje on znany na drugie sugestie operatora. Sprawiono go z treścią o Księgowych, jacy zamierzają używać ergonomicznych narzędzi informatycznych, jakie zawierają im pomóc codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrotowego.

Ewidencja dokumentów W zespole odbywa się ewidencjonowania dokumentów wszelkiego rodzaju, które podlegają zaksięgowaniu na systemie kont. W ewidencji dokumentów zapisuje się zarówno faktury VAT, jak również pozostałe materiały typu: wydatki, listy płac, amortyzacja, przyjęcie zewnętrzne, itp. Po wdrożeniu dokumentów mogą one funkcjonowań przeksięgowane do serwisu samoczynnie.