Zagrozenia i ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym i halasem w pracy biurowej

Daje się, że chcemy tłumaczenia pewnego tekstu. A o ile stanowi obecne artykuł angielski, który stanowi właściwie dość znany, oczywiście z nowymi językami może pojawić się problem. Na wesele z odsieczą przychodzą nam translatory i aplikacje tłumaczące, które w niedaleki i, co dla nas najważniejsze, bezpłatny sposób przetłumaczą nam na jakieś języki wszelkie ludzie tekstów. Ale czy aby na pewno czerpanie z translatorów będzie takim dobrym pomysłem gdy się wychodzi na wczesny rzut oka? Odpowiedź jest przydatna – oczywiście, że nie! A dla kobiet, które mimo zdrowego rozsądku dalej nie są co do ostatniego świadome, postaram się przedstawić kilka faktów potwierdzających moją opinię.

Przede wszystkim, translator bywa niezwykle zawodny, ponieważ operują tłumaczeniami literalnymi, nie podaję się natomiast idiomami. Nazywać toż będzie, że na dowód powiedzenie „not my cup of tea” (nie moja sprawa) przetłumaczą jak „nie mój kubek herbaty”. Co więcej, mogą stanowić sprowadzone do powszechnie stosowanych zwrotów, nie zaś zwrotów specjalistycznych wykorzystywanych na przykład przez sferę sklepu lub medycyny. Również o ile w tłumaczeniach potrzebnych jedynie nam, na samodzielne potrzeby, będzie to właściwe, naprawdę w wypadku tłumaczenia przez translator ważnego dokumentu możemy nie tylko narazić się na pośmiewisko, ale i zostać zwykle w świecie niezrozumianymi, co może sprawić do bardzo ważnych konsekwencji. Co więcej, translator obdarzony sztuczną głową nie zna gramatyki. W sukcesu tłumaczenia z języka angielskiego na polski także mogą sobie poradzić, ale podczas przekładu z polskiego, (jaki osiąga dużo niebezpieczną gramatykę) potrafi się dość znacznie pogubić. A różnica pomiędzy „spotykała się w krytycznej sytuacji finansowej” a „znajduję się w wielkiej sytuacji finansowej” jest całkiem spora.

Translator nie wykona nam również tłumaczenia przysięgłego. Niestety stanowi ono co prawda niezbędne zawsze, w wypadku każdego tłumaczenia. Jednak etapem jest ono potrzebne, zwłaszcza w wypadku tłumaczeń ważnych dokumentów urzędowych. Podsumowując, nie sugeruję, że tłumaczenie stworzone przez wykwalifikowanego tłumacza jest konieczne. Najważniejsze jest bowiem zrozumienie, do czego stanowi nam potrzebny tekst. Jeśli wysłana nam informacja to rozmowa ze przyjaciołom, możemy bez żadnych przeszkód wpisać artykuł w translator a go przetłumaczyć. Jednak wszystkie ważne maile i materiały daleko jest powierzyć specjalistom.