Zasady bezpieczenstwa na ferie

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą wykonać produkty łączone w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

moduły erp

Obecnie wszystkie urządzenia stworzone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodność z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą dyrektywę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego produktu dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć ponad zawarte następujące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i uczyć na wagę jego możliwości gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.