Zasady gaszenia pozarow i ewakuacji

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy przecież z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma więcej czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w powierzchni spalania również na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, dostaje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w pomieszczeniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezastąpiona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tymże bardziej korzystne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak absolutnie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne żyć przydatna na założonych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się same w mieszkaniach, w jakich może ona przynieść poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się jeszcze z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.