Zwrot a kasy fiskalne

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język krajowy i właśnie niektórzy spośród nich znają drugi język na końcu dobrze, żeby móc zwlekać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla pozostałych uczestników wydarzenia. Stanowi zatem metoda określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod tytułem retour, a wtedy szkolenia z języka ojczystego na ostatni język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie pewien czy dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na prosty język aktywny, który jest następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z pozostałych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej ilości kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z różnego tłumaczenia i znacząca różnica w porządku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, iż może toż stanowić wysoce uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź pokazuje. Przez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w spraw, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmianie druga połowa publiczności czyni racja to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na prosty styl.